Śladami Dawida Rubinowicza

Śladami Dawida Rubinowicza
Adres:
Bodzentyn
26-010 Bodzentyn
Typ oferty:
Dla biznesu, Edukacyjne
Położenie:
W mieście
Telefon:
+48 519 165 300
Strona www:
www.tdr.org.pl

Opis

Przez stulecia Ziemia Świętokrzyska była miejscem, gdzie w symbiozie i zrozumieniu koegzystowały dwie odmienne religie i kultury, dwa narody – polski i żydowski. Gwar, szum, wielobarwny tłum, wśród którego roiło się od ciemnych chałatów, kaftanów i kapeluszy Żydów – tak przez wieki, niemal do czasów współczesnych, wyglądały niektóre świętokrzyskie miasteczka. Po latach, niektóre z tych miejscowości znów wracają do życia.

Cmentarz żydowski w Bodzentynie

Jedną z nich jest Bodzentyn, gdzie mamy okazję odkryć liczne ślady bogatej kultury żydowskiej oraz zobaczyć miejsca związane z Dawidem Rubinowiczem. Losy chłopca, którego pamiętniki z czasów Zagłady zostały opublikowane w wielu krajach świata, są unikatowym świadectwem ponurych wydarzeń sprzed blisko 70 lat.
Odpowiednio przygotowany przewodnik oprowadzi nas po zabytkowym cmentarzu żydowskim, gdzie zachowało się około 80 macew postawionych w latach 1866 -1942. Będziemy mieli również możliwość zobaczyć w Bodzentynie te miejsca, które ściśle wiążą się z losami młodego autora pamiętników. Niezapomniana opowieść w każdym człowieku na długo pozostawia wspomnienia. Wyprawa do Bodzentyna to także jedyne w swoim rodzaju spotkania z kulturą żydowską. Wystawy fotografii, przedstawienia teatralne, muzyka oraz kuchnia żydowska przenikają się tu z tradycjami regionalnymi, zupełnie jak przed wiekami.  Bodzentyn szczególnie warto odwiedzić podczas corocznych Dni Dawida Rubinowicza w sierpniu, na które przyjeżdżają goście z całego świata. Wówczas miasto niemal przenosi się w czasie - na ulicach ponownie jest gwarno, zewsząd dochodzą dźwięki muzyki klezmerskiej i śpiew kantorów. Uroczystościom upamiętniającym losy Bodzentyńskich Żydów, towarzyszą dyskusje, pokazy filmowe oraz modlitwy. Dla odwiedzających miasto przygotowało bazę noclegową na zróżnicowanym poziomie, zaplecze gastronomiczne, tłumacza, liczne atrakcje oraz transport. Słowem - wszystko co jest niezbędne do efektywnego spędzenia czasu.

Podróż po tym regionie to odkrywanie piękna i niezwykłości kultury oraz tworzących ją ludzi, których losy tak ściśle związane były i nadal są z Polską, a w szczególności z województwem świętokrzyskim.

Lokalizacja


Informacje praktyczne

  Komentarze (~)


  Facebook
  Youtube
  YouTube
  Instagram
  YouTube