Wąchock

Wąchock
Adres:
Wąchock
27-215 Wąchock
Telefon:
+48 693 779 899

Opis

W 1179 r. biskup krakowski Gedko (Gedeon) herbu Gryf ufundował i uposażył klasztor cystersów, których sprowadził z burgundzkiego opactwa Morimond. Wówczas był to obiekt drewniany, dopiero w latach 1218-39 przebudowano go na kamienny (z pomocą warsztatu budowlanego brata Simona, przybyłego z Włoch z opactwa Casamari).

fot.Archiwum ROT WŚ

Po zniszczeniach spowodowanych najazdem tatarskim w 1260 r. klasztor odbudowano, a Bolesław Wstydliwy nadał włościom cysterskim prawo średzkie. Dopiero jednak w 1454 r. Wąchock otrzymał prawo miejskie i zaczął rozwijać się w obecnym miejscu (dawny Wąchock leżał na terenie obecnej Wielkiej Wsi). Cystersi znani byli z pracowitości i zapobiegliwości, stąd na terenie ich dóbr rozwijało się nie tylko rolnictwo, ale i przemysł, zwłaszcza metalurgiczny. To właśnie cystersom przypisuje się upowszechnienie wynalazku koła wodnego, które umożliwiło wykorzystanie energii wód. Obiekty sakralne były wielokrotnie rozbudowywane i przebudowywane, głównie po pożarach i zniszczeniach wojennych.

Na szczęście część pomieszczeń pozostała w pierwotnym stanie, co czyni z klasztoru obiekt zabytkowy o najwyższej randze. Z krużganków klasztornych możemy wejść do XIII-wiecznych pomieszczeń: fraterni, kapitularza, karceru, refektarza i dormitorium.

W klasztorze znajduje się również muzeum, otwarte za sprawą opata Alberyka Siwka. Znajdują się w nim przekazane przez ks. ppłk. Walentego Ślusarczyka zbiory – wśród nich wiele pamiątek z okresu powstania styczniowego i okresu popowstaniowego.

W dniu 12 VI 1988 r. w wąchockim klasztorze odbyła się podniosła uroczystość. Złożono tam, przywiezione z Wawiórki prochy mjra Jana Piwnika „Ponurego” – legendarnego partyzanta Ziemi Świętokrzyskiej.

Informacje praktyczne:
Centrum Informacji Turystycznej w Starachowicach
ul. Piłsudskiego 95
27-200 Starachowice
tel. +48 693 779 899
e-mail: informacja@starachowice.travel
www.starachowice.travel

Informacji udziela również Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach
ul. Sienkiewicza 29
25-007 Kielce
tel.  +48 41 348 00 60
e-mail: informacja@swietokrzyskie.travel
www.swietokrzyskie.travel

Lokalizacja


Informacje praktyczne

 • Opactwo Cystersów
  Opactwo Cystersów

  Wąchock

  ul. Kościelna 14

  Tel. +48 798 696 014

  Coraz więcej osób zamiast spędzać urlop w modnych kurortach woli ciszę murów klasztornych. Nasze Opactwo, wychodząc naprzeciw tym, którzy szukają duchowości i powrotu do wewnętrznej harmonii, proponuje kilkudniowy pobyt w wąchockim klasztorze.

Komentarze (~)


Facebook
Youtube
YouTube
Instagram
YouTube