Co zobaczyć


  • Bazylika Katedralna w Kielcach
    Bazylika Katedralna w Kielcach

    Kielce

    pl. Marii Panny 3

    25-013 Kielce

    Tel. +48 41 344 63 07

    W 1171 r. biskup Gedeon ufundował na Wzgórzu Zamkowym kolegiatę pw. Wniebowzięcia NMP. Była to świątynia w stylu romańskim stylizowana częściowo na wzór fortecy. Na przestrzeni wieków, miały tu miejsce liczne przebudowy i rozbudowy, dzięki którym kościół przyjął wygląd wczesnobarokowej, trójnawowej bazyliki.

  • Dawny klasztor klarysek w Chęcinach
    Dawny klasztor klarysek w Chęcinach

    Chęciny

    ul. Małogoska

    Tel. +48 41 315 10 67

    Klasztor klarysek – pierwszy kościół pw. św. Marii Magdaleny ufundował burmistrz Chęcin w połowie XVI w. Do kościoła dobudowano klasztor sióstr bernardynek. W początku XVII w. Kacper Fodyga wybudował w jego pobliżu piętrowy dom, który przekazał w testamencie sprowadzonym z Gniezna w 1643 r. klaryskom.

  • Kaplica Św. Anny w Pińczowie
    Kaplica Św. Anny w Pińczowie

    Pińczów

    Tel. +48 41 357 54 04

    Miejsce, które zachwyca o każdej porze roku symfonią kolorów otaczającej przyrody. Idealne na spacer, piknik i relaks w cieniu drzew. Jeśli chcecie nacieszyć oczy cudownym widokiem Pińczowa i Doliny Nidy, musicie przespacerować się na Górę Świętej Anny.

  • Katedra NMP w Sandomierzu
    Katedra NMP w Sandomierzu

    Sandomierz

    ul. Mariacka 10

    27-600 Sandomierz

    Tel. +48 603 159 062

    Zbudowana została w 2 poł. XIV w. na miejscu kościoła wzmiankowanego już w 1148 r. Obecny kościół wzniesiony został z fundacji Kazimierza Wielkiego w latach 1360–82 na miejscu pierwotnej romańskiej kolegiaty wzmiankowanej od 1148 r. W 1960 r. została podniesiona do godności bazyliki mniejszej.

  • Klasztor Cysterski w Koprzywnicy
    Klasztor Cysterski w Koprzywnicy

    Koprzywnica

    ul. Krakowska 76

    Tel. +48 15 847 62 02

    Leżąca w dolinie rzeki Koprzywianki, swą sławę zyskała dzięki rezydującym tu niegdyś cystersom. Ich opactwo zostało ufundowane w I połowie XIII wieku przez Mikołaja Bogorię.

  • Klasztor Cysterski w Wąchocku
    Klasztor Cysterski w Wąchocku

    Wąchock

    ul. Kościelna 14

    27-215 Starachowice

    Tel. +48 41 275 02 00

    Miasteczko koło Starachowic słynie nie tylko z dowcipów, ale przede wszystkim z Cystersów sprowadzonych tu w 1179 r. z burgundzkiego opactwa Morimond, przez biskupa krakowskiego Gedeona Gryfitę.

  • Klasztor pokamedulski "Pustelnia Złotego Lasu" w Rytwianach
    Klasztor pokamedulski "Pustelnia Złotego Lasu" w Rytwianach

    Rytwiany

    ul. Klasztorna 25

    28-236 Staszów

    Tel. 15 864 77 95

    W 1624 r. dla kamedułów kongregacji Monte Corona w pobliżu miejscowości Rytwiany wybudowano Eremus Silvae Aurele - Pustelnię Złotego Lasu. Powstał wówczas kościół pw. Zwiastowania NMP, zabudowania klasztorne i gospodarcze oraz Eremitorium- czyli zespół domków pustelniczych.

  • Kolegiata pw. św. Marcina w Opatowie
    Kolegiata pw. św. Marcina w Opatowie

    Opatów

    ul. S. „Grota” Roweckiego 8

    27-500 Opatów

    Tel. +48 15 868 27 64

    Kolegiata św. Marcina zalicza się do cenniejszych w kraju zabytków architektury romańskiej. Orientowana bazylika z przekształceniami i szczegółami późnogotyckimi, renesansowymi i barokowymi, zbudowana została z ciosów piaskowca na planie krzyża łacińskiego.

  • Kolegiata św. Michała w Ostrowcu Św.
    Kolegiata św. Michała w Ostrowcu Św.

    Ostrowiec Świętokrzyski

    ul. Okólna 19

    27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

    Pierwszy kościół w Ostrowcu, pod wezwaniem Świętego Uriela Archanioła, ufundował książę Janusz Ostrogski w 1614 r. Konsekrował go 8 sierpnia 1614 r. biskup Walerian Łubieński. Kościół ten posiadał trzy ołtarze: z archaniołem Gabrielem, św. Wawrzyńcem i z św. Marią Magdaleną.

  • Kolegiata w Wiślicy
    Kolegiata w Wiślicy

    Wiślica

    ul. Długosza 26

    28-160 Wiślica

    Tel. +48 41 379 20 39

    Fundatorem tej świątyni, która w 2004 r. z nadania Ojca Świętego Jana Pawła II uzyskała honorowy tytuł bazyliki mniejszej, był Kazimierz Wielki. Okazała, dwunawowa świątynia pw. Najświętszej Marii Panny należy do serii kościołów wznoszonych przez króla w pokucie za zabicie księdza Baryczki.

  • Kościół i klasztor pofranciszkański w Chęcinach
    Kościół i klasztor pofranciszkański w Chęcinach

    Chęciny

    ul. Franciszkańska 10

    26-060 Chęciny

    Tel. +48 41 315 10 69

    Kościół i klasztor pofranciszkański – ufundowany został przez Kazimierza Wielkiego w 1368 r. Świątynia była od początku murowana, natomiast klasztor wzniesiono jako budynek drewniany. W czasie reformacji mieścił się w nim zbór kalwiński.

  • Kościół i klasztor reformatów w Pińczowie
    Kościół i klasztor reformatów w Pińczowie

    Pińczów

    Tel. + 48 41 357 24 72

    Kościół i klasztor reformatów został ufundowany w 1578 roku przez biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego z przeznaczeniem na kolegiatę.

  • Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św.
    Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św.

    Ostrowiec Świętokrzyski

    ul. Poniatowskiego 4

    27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

    Kościół w stylu zakopiańskim zaprojektowany został przez Tadeusza Rekwirowicza na początku lat 30. XX w. Wybudowany został z drewna modrzewiowego. Fundatorem budowy był Mieczysław Iwaszkiewicz, ówczesny dyrektor Zakładów Ostrowieckich. Kamień węgielny pod budowę kościoła położono 18 października 1931 r. Budowa świątyni została ukończona w kolejnym roku.

  • Kościół p.w. św. Trójcy w Rakowie
    Kościół p.w. św. Trójcy w Rakowie

    Raków

    Tel. + 48 41 353 51 54

    Kościół p.w. św. Trójcy, zbudowany z fundacji bpa krakowskiego Jakuba Zadzika na miejscu dawnego zboru ariańskiego w latach 1640-1645. Kościół jest trójnawową bazyliką zamkniętą prezbiterium z absydą od wschodu.

  • Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego na Białogonie
    Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego na Białogonie

    Kielce

    ul. Kolonia 9

    25-819 Kielce

    Tel. +48 41 346 42 06

    Patrząc na ten skarb architektury drewnianej trudno oprzeć się myśli, że został on sprowadzony z Podhala. Forma i bryła do złudzenia przypominają tatrzańskie kościółki. W rzeczy samej: styl zakopiański był w okresie budowy kościoła propagowany przez Stanisława Witkeiwicza i uznawany za czysto polski.

  • Kościół pw. św. Stanisława w Ostrowcu Św.
    Kościół pw. św. Stanisława w Ostrowcu Św.

    Ostrowiec Świętokrzyski

    ul. Szkolna 3

    27-401 Ostrowiec Świętokrzyski

    Tel. + 48 41 265 25 72

    Pierwszy, drewniany kościół pw. św. Stanisława został ufundowany w 1581 r. przez Stanisława i Kaliksta Michowskich. Uposażenie kościoła potwierdził w 1612 r. Stanisław Tarnowski, jeden z kolejnych właścicieli Denkowa. W okresie reformacji na początku XVII w. z kościoła korzystali oprócz katolików także miejscowi kalwiniści.

  • Kościół pw. św. Wojciecha w Kielcach
    Kościół pw. św. Wojciecha w Kielcach

    Kielce

    pl. Św. Wojciecha 9

    25-307 Kielce

    Tel. +48 41 344 46 81

    Powstanie tej świątyni i założenie Kielc legenda wiąże z Mieszkiem, synem króla Bolesława Śmiałego, którego od śmierci i wyczerpania walką ze zbójami nasłanymi przez stryja Władysława Hermana uratował św. Wojciech. Przy kościele znajduje się tzw. latarnia zmarłych – kamienny słup z figurą Chrystusa Frasobliwego z 1732 r.

  • Kościół św. Bartłomieja w Chęcinach
    Kościół św. Bartłomieja w Chęcinach

    Chęciny

    Radkowska 4

    26-060 Chęciny

    Tel. +48 41 315 10 31

    Wśród patronów chęcińskich kościołów nie mogło zabraknąć świętego Bartłomieja Apostoła, który szczególną opieką otacza górników i ich ciężką pracę. Patronuje on jedynemu kościołowi parafialnemu w Chęcinach.

  • Kościół Św. Jakuba w Sandomierzu
    Kościół Św. Jakuba w Sandomierzu

    Sandomierz

    ul. Staromiejska 3

    27-600 Sandomierz

    Tel. +48 15 832 37 74

    Kościół św. Jakuba – to jeden z najstarszych i najcenniejszych w Sandomierzu i w Polsce zabytków architektury. Wzniesiony został w latach 1226–50 na potrzeby zakonu dominikanów. Uwagę przykuwa późnoromańska dekoracja ceramiczna elewacji, a zwłaszcza portalu północnego.

  • Kościółek Św. Leonarda w Busku-Zdroju
    Kościółek Św. Leonarda w Busku-Zdroju

    Busko-Zdrój

    Tel. +48 41 378 23 19

    W Busku-Zdroju swój początek ma „Szlak drewnianego budownictwa sakralnego wzdłuż Maskalisu”, lewego dopływu Nidy. Szlak ten należy do szeregu szlaków, takich jak szlak królewski, szlak kapliczek i świątków, murowany i drewniany, powołanych w ramach „Ponidziańskich szlaków”.

Facebook
Youtube
YouTube
Instagram
YouTube