Co zobaczyć


 • Bazylika Katedralna w Kielcach
  Bazylika Katedralna w Kielcach

  Kielce

  pl. Marii Panny 3

  25-013 Kielce

  Tel. +48 41 344 63 07

  W 1171 r. biskup Gedeon ufundował na Wzgórzu Zamkowym kolegiatę pw. Wniebowzięcia NMP. Była to świątynia w stylu romańskim stylizowana częściowo na wzór fortecy. Na przestrzeni wieków, miały tu miejsce liczne przebudowy i rozbudowy, dzięki którym kościół przyjął wygląd wczesnobarokowej, trójnawowej bazyliki.

 • Dawny klasztor klarysek w Chęcinach
  Dawny klasztor klarysek w Chęcinach

  Chęciny

  ul. Małogoska

  Tel. +48 41 315 10 67

  Klasztor klarysek – pierwszy kościół pw. św. Marii Magdaleny ufundował burmistrz Chęcin w połowie XVI w. Do kościoła dobudowano klasztor sióstr bernardynek. W początku XVII w. Kacper Fodyga wybudował w jego pobliżu piętrowy dom, który przekazał w testamencie sprowadzonym z Gniezna w 1643 r. klaryskom.

 • Kaplica Św. Anny w Pińczowie
  Kaplica Św. Anny w Pińczowie

  Pińczów

  Tel. +48 41 357 54 04

  Miejsce, które zachwyca o każdej porze roku symfonią kolorów otaczającej przyrody. Idealne na spacer, piknik i relaks w cieniu drzew. Jeśli chcecie nacieszyć oczy cudownym widokiem Pińczowa i Doliny Nidy, musicie przespacerować się na Górę Świętej Anny.

 • Katedra NMP w Sandomierzu
  Katedra NMP w Sandomierzu

  Sandomierz

  ul. Mariacka 10

  27-600 Sandomierz

  Tel. +48 603 159 062

  Zbudowana została w 2 poł. XIV w. na miejscu kościoła wzmiankowanego już w 1148 r. Obecny kościół wzniesiony został z fundacji Kazimierza Wielkiego w latach 1360–82 na miejscu pierwotnej romańskiej kolegiaty wzmiankowanej od 1148 r. W 1960 r. została podniesiona do godności bazyliki mniejszej.

 • Klasztor Cysterski w Koprzywnicy
  Klasztor Cysterski w Koprzywnicy

  Koprzywnica

  ul. Krakowska 76

  Tel. +48 15 847 62 02

  Leżąca w dolinie rzeki Koprzywianki, swą sławę zyskała dzięki rezydującym tu niegdyś cystersom. Ich opactwo zostało ufundowane w I połowie XIII wieku przez Mikołaja Bogorię.

 • Klasztor Cysterski w Wąchocku
  Klasztor Cysterski w Wąchocku

  Wąchock

  ul. Kościelna 14

  27-215 Starachowice

  Tel. +48 41 275 02 00

  Miasteczko koło Starachowic słynie nie tylko z dowcipów, ale przede wszystkim z Cystersów sprowadzonych tu w 1179 r. z burgundzkiego opactwa Morimond, przez biskupa krakowskiego Gedeona Gryfitę.

 • Klasztor pokamedulski "Pustelnia Złotego Lasu" w Rytwianach
  Klasztor pokamedulski "Pustelnia Złotego Lasu" w Rytwianach

  Rytwiany

  ul. Klasztorna 25

  28-236 Staszów

  Tel. 15 864 77 95

  W 1624 r. dla kamedułów kongregacji Monte Corona w pobliżu miejscowości Rytwiany wybudowano Eremus Silvae Aurele - Pustelnię Złotego Lasu. Powstał wówczas kościół pw. Zwiastowania NMP, zabudowania klasztorne i gospodarcze oraz Eremitorium- czyli zespół domków pustelniczych.

 • Kolegiata pw. św. Marcina w Opatowie
  Kolegiata pw. św. Marcina w Opatowie

  Opatów

  ul. S. „Grota” Roweckiego 8

  27-500 Opatów

  Tel. +48 15 868 27 64

  Kolegiata św. Marcina zalicza się do cenniejszych w kraju zabytków architektury romańskiej. Orientowana bazylika z przekształceniami i szczegółami późnogotyckimi, renesansowymi i barokowymi, zbudowana została z ciosów piaskowca na planie krzyża łacińskiego.

 • Kolegiata św. Michała w Ostrowcu Św.
  Kolegiata św. Michała w Ostrowcu Św.

  Ostrowiec Świętokrzyski

  ul. Okólna 19

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Pierwszy kościół w Ostrowcu, pod wezwaniem Świętego Uriela Archanioła, ufundował książę Janusz Ostrogski w 1614 r. Konsekrował go 8 sierpnia 1614 r. biskup Walerian Łubieński. Kościół ten posiadał trzy ołtarze: z archaniołem Gabrielem, św. Wawrzyńcem i z św. Marią Magdaleną.

 • Kolegiata w Wiślicy
  Kolegiata w Wiślicy

  Wiślica

  ul. Długosza 26

  28-160 Wiślica

  Tel. +48 41 379 20 39

  Fundatorem tej świątyni, która w 2004 r. z nadania Ojca Świętego Jana Pawła II uzyskała honorowy tytuł bazyliki mniejszej, był Kazimierz Wielki. Okazała, dwunawowa świątynia pw. Najświętszej Marii Panny należy do serii kościołów wznoszonych przez króla w pokucie za zabicie księdza Baryczki.

 • Kościół i klasztor pofranciszkański w Chęcinach
  Kościół i klasztor pofranciszkański w Chęcinach

  Chęciny

  ul. Franciszkańska 10

  26-060 Chęciny

  Tel. +48 41 315 10 69

  Kościół i klasztor pofranciszkański – ufundowany został przez Kazimierza Wielkiego w 1368 r. Świątynia była od początku murowana, natomiast klasztor wzniesiono jako budynek drewniany. W czasie reformacji mieścił się w nim zbór kalwiński.

 • Kościół i klasztor reformatów w Pińczowie
  Kościół i klasztor reformatów w Pińczowie

  Pińczów

  Tel. + 48 41 357 24 72

  Kościół i klasztor reformatów został ufundowany w 1578 roku przez biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego z przeznaczeniem na kolegiatę.

 • Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św.
  Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św.

  Ostrowiec Świętokrzyski

  ul. Poniatowskiego 4

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

  Kościół w stylu zakopiańskim zaprojektowany został przez Tadeusza Rekwirowicza na początku lat 30. XX w. Wybudowany został z drewna modrzewiowego. Fundatorem budowy był Mieczysław Iwaszkiewicz, ówczesny dyrektor Zakładów Ostrowieckich. Kamień węgielny pod budowę kościoła położono 18 października 1931 r. Budowa świątyni została ukończona w kolejnym roku.

 • Kościół p.w. św. Trójcy w Rakowie
  Kościół p.w. św. Trójcy w Rakowie

  Raków

  Tel. + 48 41 353 51 54

  Kościół p.w. św. Trójcy, zbudowany z fundacji bpa krakowskiego Jakuba Zadzika na miejscu dawnego zboru ariańskiego w latach 1640-1645. Kościół jest trójnawową bazyliką zamkniętą prezbiterium z absydą od wschodu.

 • Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego na Białogonie
  Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego na Białogonie

  Kielce

  ul. Kolonia 9

  25-819 Kielce

  Tel. +48 41 346 42 06

  Patrząc na ten skarb architektury drewnianej trudno oprzeć się myśli, że został on sprowadzony z Podhala. Forma i bryła do złudzenia przypominają tatrzańskie kościółki. W rzeczy samej: styl zakopiański był w okresie budowy kościoła propagowany przez Stanisława Witkeiwicza i uznawany za czysto polski.

 • Kościół pw. św. Stanisława w Ostrowcu Św.
  Kościół pw. św. Stanisława w Ostrowcu Św.

  Ostrowiec Świętokrzyski

  ul. Szkolna 3

  27-401 Ostrowiec Świętokrzyski

  Tel. + 48 41 265 25 72

  Pierwszy, drewniany kościół pw. św. Stanisława został ufundowany w 1581 r. przez Stanisława i Kaliksta Michowskich. Uposażenie kościoła potwierdził w 1612 r. Stanisław Tarnowski, jeden z kolejnych właścicieli Denkowa. W okresie reformacji na początku XVII w. z kościoła korzystali oprócz katolików także miejscowi kalwiniści.

 • Kościół pw. św. Wojciecha w Kielcach
  Kościół pw. św. Wojciecha w Kielcach

  Kielce

  pl. Św. Wojciecha 9

  25-307 Kielce

  Tel. +48 41 344 46 81

  Powstanie tej świątyni i założenie Kielc legenda wiąże z Mieszkiem, synem króla Bolesława Śmiałego, którego od śmierci i wyczerpania walką ze zbójami nasłanymi przez stryja Władysława Hermana uratował św. Wojciech. Przy kościele znajduje się tzw. latarnia zmarłych – kamienny słup z figurą Chrystusa Frasobliwego z 1732 r.

 • Kościół św. Bartłomieja w Chęcinach
  Kościół św. Bartłomieja w Chęcinach

  Chęciny

  Radkowska 4

  26-060 Chęciny

  Tel. +48 41 315 10 31

  Wśród patronów chęcińskich kościołów nie mogło zabraknąć świętego Bartłomieja Apostoła, który szczególną opieką otacza górników i ich ciężką pracę. Patronuje on jedynemu kościołowi parafialnemu w Chęcinach.

 • Kościół Św. Jakuba w Sandomierzu
  Kościół Św. Jakuba w Sandomierzu

  Sandomierz

  ul. Staromiejska 3

  27-600 Sandomierz

  Tel. +48 15 832 37 74

  Kościół św. Jakuba – to jeden z najstarszych i najcenniejszych w Sandomierzu i w Polsce zabytków architektury. Wzniesiony został w latach 1226–50 na potrzeby zakonu dominikanów. Uwagę przykuwa późnoromańska dekoracja ceramiczna elewacji, a zwłaszcza portalu północnego.

 • Kościółek Św. Leonarda w Busku-Zdroju
  Kościółek Św. Leonarda w Busku-Zdroju

  Busko-Zdrój

  Tel. +48 41 378 23 19

  W Busku-Zdroju swój początek ma „Szlak drewnianego budownictwa sakralnego wzdłuż Maskalisu”, lewego dopływu Nidy. Szlak ten należy do szeregu szlaków, takich jak szlak królewski, szlak kapliczek i świątków, murowany i drewniany, powołanych w ramach „Ponidziańskich szlaków”.

Facebook
Youtube
YouTube
Instagram
YouTube