Co zobaczyć


  • Energetyczne Centrum Nauki
    Energetyczne Centrum Nauki

    Kielce, KPT (budynek SKYE INC) 2 piętro

    ul. Olszewskiego 6

    25-663 Kielce

    Tel. +48 41 278 72 50

    Energetyczne Centrum Nauki to miejsce, którego celem jest popularyzacja nauki poprzez zabawę i eksperymentowanie. To przestrzeń przygotowana dla wszystkich niezależnie od wieku.

  • Kuźnica Mechaniczna w Starej Kuźnicy
    Kuźnica Mechaniczna w Starej Kuźnicy

    Stara Kuźnica 46

    Tel. +48 41 371 91 87

    W Starej Kuźnicy nad rzeką Młynkowską znajduje się jedyna w Polsce, zachowana w pierwotnej postaci, zabytkowa kuźnia z układem wodnym z XVIII w.

  • Młyn Jędrów
    Młyn Jędrów

    Suchedniów

    ul. Koszykowa 18B

    26-130 Suchedniów

    Tel. 607 604 100

    Jeden z lepiej zachowanych obiektów hydrotechnicznych (młyn wodny z turbiną) na terenie woj. świętokrzyskiego.

  • Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" w Starachowicach
    Muzeum Przyrody i Techniki "Ekomuzeum" w Starachowicach

    Starachowice

    ul. Wielkopiecowa 1

    27-200 Starachowice

    Tel. +48 41 275 40 83

    W 1789 roku z fundacji opata wąchockiego Rupkiewicza zbudowano na terenie obecnych Starachowic pierwszy wielki piec. Po 1815 roku Stanisław Staszic opracował plan „ciągłego zakładu fabryk żelaznych na rzece Kamiennej” i od 1841 roku zaczynają działać trzy wielkie piece opalane na węgiel drzewny.

  • Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi
    Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi

    Sielpia

    Sielpia

    26-200 Końskie

    Tel. +48 41 372 41 01

    Znajdujące się w Sielpi Muzeum Zagłębia Staropolskiego (filia Muzeum Techniki w Warszawie) stanowi unikatowy w skali europejskiej, zabytek techniki. Mieści się ono w halach dawnej walcowni i pudlingarni z pierwszej połowy XIX w., która została zbudowana w ramach programu uprzemysłowienia ziem polskich zainicjowanego po 1815 r. przez Stanisława Staszica.

  • Piec hutniczy w Kuźniakach
    Piec hutniczy w Kuźniakach

    Kuźniaki

    W 1782 r. pracował tu najmniejszy z ówczesnych 34 wielkich pieców na ziemiach polskich. W ostatnich latach funkcjonowania, będąc własnością spółki Kamiński-Grosman, wielki piec otrzymał imię „Jadwiga”.

  • Ruiny Huty Józef w Samsonowie
    Ruiny Huty Józef w Samsonowie

    Samsonów

    Ruiny „Huty Józef” w Samsonowie stanowią jeden z najwspanialszych zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Legendy i podania ustne umiejscawiają Samsonów już w czasach Bolesława Krzywoustego.

  • Ruiny muru oporowego w Bobrzy
    Ruiny muru oporowego w Bobrzy

    Bobrza

    W latach 1610 -1613 Wawrzyniec i Jan Cacciowie budują pierwszy na ziemiach polskich wielki piec hutniczy oraz 3 fryszerki. Bobrza była w tym czasie ośrodkiem większego kompleksu 7 kuźnic, w których produkowano działa, kule, szable i kotły.

  • Ruiny walcowni w Nietulisku Dużym
    Ruiny walcowni w Nietulisku Dużym

    Nietulisko Duże

    Ruiny walcowni profili drobnych i blach w Nietulisku Dużym to pozostałości zakładu stanowiącego ostatnie ogniwo tzw. „ciągłego zakładu fabryk ˝żelaznych” nad Kamienną.

  • Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu
    Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu

    Maleniec

    Maleniec 54

    Tel. +48 41 373 11 42

    W położonym 24 km na zachód od Końskich Maleńcu, nad rzeką Czarną, zlokalizowany jest zabytkowy zespół walcowni i gwoździarni posiadający już ponad 200-letnią historię.

Facebook
Youtube
YouTube
Instagram
YouTube