Zamek królewski w Chęcinach


Średniowieczna warownia przypominająca okręt na skale – jeden z najpopularniejszych zamków w Polsce

Komentarze (~)


Facebook
Youtube
YouTube
Instagram
YouTube