Kuźnice Koneckie


Święto powiatu, nawiązujące do tradycji przemysłu metalurgicznego, odlewnictwa i hutnictwa rud żelaza na Ziemii Koneckiej, promujące turystykę industrialną oraz zlokalizowane na tych terenach zabytki techniki. Podczas imprezy odbywają się m.in. pokazy ginących zawodów, rodzinny rajd rowerowy oraz konkursy.

Komentarze (~)


Facebook
Youtube
YouTube
Instagram
YouTube